Οδοντιατρικά Είδη

Οδοντοτεχνικά Είδη

Προσφορές

Επικοινωνία
Φύλλα για Νάρθηκες

SOFT EVA THERMOPLASTIC SHEETS

Κωδικός: 000000

Περιγραφή: Φύλλα μαλακά για την κατασκευή 

ναρθήκων λεύκανσης .

Πάχος : 1,0 mm

Διαθέσιμα  σε τετράγωνο σχήμα

Συσκευασία : Κουτί των 12 τεμαχίων αλλά και 

μεμονωμένα ανά τεμάχιο .

Τιμή : 0,75 € 
SOFT EVA THERMOPLASTIC SHEETS

Κωδικός: 000000

Περιγραφή: Φύλλα μαλακά για την κατασκευή 

ναρθήκων λεύκανσης .

Πάχος : 1,5 mm  -  2,00 mm

Διαθέσιμα  σε τετράγωνο και στρογγυλό σχήμα

Συσκευασία : Κουτί των 20 τεμαχίων αλλά και 

μεμονωμένα ανά τεμάχιο .

Τιμή : 1,00 € - 1,20 €SOFT  MOUTHGUARD

Κωδικός: 02633

Περιγραφή: Φύλλα μαλακά διάφανα για την 

κατασκευή ναρθήκων βρουξισμού

Πάχος : 3,00 mm

Διαθέσιμα  σε τετράγωνο και στρογγυλό σχήμα

Συσκευασία : Κουτί των 20 τεμαχίων αλλά και 

μεμονωμένα ανά τεμάχιο .

Τιμή : 1,60 €SOFT MOUTHGUARD

Κωδικός: 02634

Περιγραφή: Φύλλα μαλακά διάφανα για την 

κατασκευή ναρθήκων βρουξισμού

Πάχος : 4,00 mm

Διαθέσιμα  σε τετράγωνο σχήμα

Συσκευασία : Κουτί των 20 τεμαχίων αλλά και 

μεμονωμένα ανά τεμάχιο .

Τιμή : 2,20 €


         SPLINT  BUBBLE FREE

Κωδικός: 02635

Περιγραφή: Φύλλα σκληρά διάφανα με ειδική

επεξεργασία χωρίς να παρουσιάζονται φυσαλίδες

Πάχος : 0,5 mm

Τιμή : 0,90 €


             SPLINT BUBBLE FREE

Κωδικός: 02636

Περιγραφή: Φύλλα σκληρά διάφανα με ειδική

επεξεργασία χωρίς να παρουσιάζονται φυσαλίδες

Πάχος :  0,8 mm

Τιμή : 1,00 €

            SPLINT BUBBLE FREE

Κωδικός: 02637

Περιγραφή: Φύλλα σκληρά διάφανα με ειδική

επεξεργασία χωρίς να παρουσιάζονται φυσαλίδες

Πάχος :  1,00 mm

Τιμή : 1,20 €


             SPLINT BUBBLE FREE

Κωδικός: 02638

Περιγραφή: Φύλλα σκληρά διάφανα με ειδική

επεξεργασία χωρίς να παρουσιάζονται φυσαλίδες

Πάχος :  1,50 mm

Τιμή : 1,50 €


                  SPLINT BUBBLE FREE

Κωδικός: 02639

Περιγραφή: Φύλλα σκληρά διάφανα με ειδική

επεξεργασία χωρίς να παρουσιάζονται φυσαλίδες

Πάχος :  2,00 mm

Τιμή : 1,80 €


                      COPING SHEETS

Κωδικός: 02640

Περιγραφή: Φύλλα σκληρά ευλύγιστα σε χρώμα 

γαλακτερό για την κατασκευή ναρθήκων για

προσωρινές στεφάνες και γέφυρες .

Πάχος :  0,5 mm & 0,8 mm    

Συσκευασία : Κουτί των 50 τεμαχίων και

μεμονωμένα .

Τιμή : 0,75 €


               NITEGUARD  SHEET

Κωδικός: 02643

Περιγραφή: Φύλλα για νυχτερινούς νάρθηκες

Πάχος : 3,00 mm 

Τιμή : 9,20 € 
             MOUTHGUARD  SHEET

Κωδικός: 000000

Περιγραφή:                 MOUTHGUARD  SHEET

Κωδικός: 002645

Περιγραφή: Φύλλα για αθλητικούς νάρθηκες 
 
κατασκευάζονται με ειδική επεξεργασία και είναι
 
εξαιρετικής αντοχής .

Πάχος : 4 mm

Τιμή :  7,95 €
              MOUTHGUARD  SHEET

Κωδικός: 000000

Περιγραφή: 


Όνομα Προϊόντος

Κωδικός: 000000

Περιγραφή: 

Όνομα Προϊόντος

Κωδικός: 000000

Περιγραφή: 

Όνομα Προϊόντος

Κωδικός: 000000

Περιγραφή: 

Όνομα Προϊόντος

Κωδικός: 000000

Περιγραφή: 

Όνομα Προϊόντος

Κωδικός: 000000

Περιγραφή: 

Όνομα Προϊόντος

Κωδικός: 000000

Περιγραφή: 

Όνομα Προϊόντος

Κωδικός: 000000

Περιγραφή: 

Όνομα Προϊόντος

Κωδικός: 000000

Περιγραφή: 

Όνομα Προϊόντος

Κωδικός: 000000

Περιγραφή: 

Όνομα Προϊόντος

Κωδικός: 000000

Περιγραφή: 

Όνομα Προϊόντος

Κωδικός: 000000

Περιγραφή: 

Όνομα Προϊόντος

Κωδικός: 000000

Περιγραφή: 

Όνομα Προϊόντος

Κωδικός: 000000

Περιγραφή: 

Όνομα Προϊόντος

Κωδικός: 000000

Περιγραφή: 

Όνομα Προϊόντος

Κωδικός: 000000

Περιγραφή: 

Όνομα Προϊόντος

Κωδικός: 000000

Περιγραφή: