ΦΡΕΖΕΣ CARBIDE ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΦΡΕΖΑ CARBIDE ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΤΑ ΔΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΛΕΠΤΗ ΣΤΑΥΡΩΤΗ ΚΟΠΗ Χρησιμοποείται για το κόψιμο πολύτιμω..
0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
ΦΡΕΖΑ CARBIDE ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΤΑ ΔΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΛΕΠΤΗ ΣΤΑΥΡΩΤΗ ΚΟΠΗ Χρησιμοποείται για το κόψιμο πολύτιμω..
0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
ΦΡΕΖΑ CARBIDE ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΤΑ ΔΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΛΕΠΤΗ ΣΤΑΥΡΩΤΗ ΚΟΠΗ Χρησιμοποείται για το κόψιμο πολύτιμω..
0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
ΦΡΕΖΑ CARBIDE ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΤΑ ΔΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΛΕΠΤΗ ΣΤΑΥΡΩΤΗ ΚΟΠΗ Χρησιμοποείται για το κόψιμο πολύτιμω..
0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
ΦΡΕΖΑ CARBIDE ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΤΑ ΔΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΛΕΠΤΗ ΣΤΑΥΡΩΤΗ ΚΟΠΗ Χρησιμοποείται για το κόψιμο πολύτιμω..
0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€